Phân biệt gỗ Nu như nào?

Thực tế người đam mê tượng gỗ Phong Thủy rất nhiều nhưng việc am hiểu những loại gỗ lại chưa chắc đã biết. Đôi khi người ta biết rõ ràng về loại tượng mình cần mua nhưng gỗ làm lên tượng đó thì không nắm chắc do vậy thường bị...